Privacy Policy – Boet Lifestyle B.V.

 

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Boet Lifestyle B.V.

Website: www.zooffsocks.com

Inschrijfnummer KvK: 63660547

BTW- nummer: NL855339822B01


2. E-mailadres

Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen voor verder gebruik van uw e-mailadres.

Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.


3. Postadres

Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie of producten die u heeft aangevraagd.


4. Telefoonnummer

Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.


5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins), indien:

1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

  • de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
  • de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
  • de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;

2. U toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.


6. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.


7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

  • Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnieken die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT- sector;
  • Als wij bepaalde kritieke gegevens ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server.
  • Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;


8. Veiligheid opslag van gegevens

Veiligheidscriteria:

  • Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
  • Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
  • Wij slaan zo min mogelijk gegevens op van klanten en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij dit niet anders kan.
  • Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiliging gerelateerde patches van alle belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.


9. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op onderstaand adres.


10. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kunt u contact opnemen met het volgende e-mailadres: info@zooffsocks.com

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomen geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

 

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine bestanden die ontstaan door het aanklikken van informatie op een website of door het uitwisselen van informatie tussen uw computer en een website. Het gebruik van cookies is een algemeen geaccepteerde wijze voor verbetering van de functionaliteit van een website.

Wij zetten voor zooffsocks.com cookies in, specifiek gericht op het bevorderen van het gebruiksgemak voor u als bezoeker.