Garantie ZOOFF Socks

Wij garanderen een deugdelijk en bruikbaar product voor de periode van 6 maanden na ontvangst. Deze garantie is niet geldig indien:

  • Jij als koper in gebreke bent ten opzichte van ons als verkoper (bijvoorbeeld door onvoldoende betaling);
  • er sprake is van een geringe, in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking in kwaliteit, maat, kleur, dessin, gewicht, afmeting, materiaal, materiaalstructuur en/of finish van ZOOFF Socks;
  • ZOOFF Socks versneden, verknipt, of op enige andere wijze bewerkt, verwerkt, nabewerkt, gebruikt of beschadigd zijn;
  • ZOOFF Socks zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden, zoals bv. vervuiling, geweld van buitenaf, overbelasting of andere buiten de controle van verkoper liggende oorzaken;
  • de ondeugdelijkheid het gevolg is van slecht onderhoud of natuurlijke slijtage;
  • reparaties zijn verricht aan de door verkoper geleverde zaken door koper zelf of door derden;
  • de termijn voor reclameren is overschreden;
  • er sprake is van verborgen gebreken, na het verstrijken van de termijn van 6 maanden na datum van levering.

Onze aansprakelijkheid is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Indien jouw product valt onder onze garantievoorwaarden zouden we je willen vragen om met ons contact op te nemen via een e-mailbericht naar info@zooffsocks.com of via het invullen van onderstaande garantieformulier.

Garantieformulier ZOOFF Socks